Mainlogo

logo

 

duthuyen


Kính thưa quí Thầy Cô và Anh Chị Em Cựu học sinh liên trường Phú Yên.

Thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi chân thành cảm ơn quí Thầy Cô và quí Anh Chị Em đã hăng hái ghi tên tham dự Đại Hội Liên Trường Phú Yên Lần Thứ Tám, được tổ chức tại Boston vào tháng 9/2018.

Sự ghi tên tham dự đại hội thật đông đảo và nhiệt tình của quí Thầy Cô, quí Anh Chị Em từ khắp năm châu, trong một thời gian ngắn ngủi, là niềm an ủi lớn lao và là một khích lệ vô cùng quí báu cho Ban Tổ chức chúng tôi. Đó cũng là một động lực thôi thúc chúng tôi tiếp tục cố gắng thực hiện chương trình đại hội CHSLTPY kỳ 8 thật hoàn hảo trong thời gian tới.

Về vấn đề du thuyền, chỉ trong vòng một tháng qua từ ngày ra thông báo, với 89 căn phòng mà du thuyền dành riêng cho CHSPY, đã được đặt không còn chỗ trống. Nhưng vì còn quá nhiều Thầy Cô và Anh Chị Em gọi về muốn đặt phòng tham dự, nên BTC đã liên lạc với du thuyền, và họ đã sẵn sàng dành thêm 56 căn phòng nữa. Thời hạn cho đến ngày 20 tháng 12 năm 2017.

Do đó, khi nào nhận được thông báo này, quí vị có thể liên lạc với BTC hoặc với ông

Todd Proctor
Vacations To Go
tproctor@vacationstogo.com
Office hours: Mon-Fri: 9am-6pm (US Central Time)
US and Canada: 1-800-514-9986 ext. 7050 của du thuyền để giữ phòng.

Chúng tôi xin đính kèm danh sách CHS tham dự chuyến du thuyền, và thông báo về điều lệ để đặt phòng

Xin Chân thành cảm ơn
Thay Mặt Ban Tổ chức
Võ Thái Sắc (Steve Vo)

More Cruise News:
Vacations To Go
Group Summary Report - Phu Yen highschool reunion cruise Royal Caribbean's Serenade of the Seas • Tuesday, September 11, 2018 • 5 Days
Group Booking # 104785
Final Payment Due: 6/14/18
Thông báo tóm tắt về Vacations To Go - Đại hội Cựu học sinh liên trường trung học Phú Yên trên du thuyền Royal Caribbrean’s vào ngày Thứ ba, ngày 11 tháng 9 năm 2018, (5 ngày)
Đặt phòng theo nhóm # 104785
Thanh toán Cuối cùng: ngày 6/14/18

 

dt1dt2dt3

 

Dautrang